Máy đuổi côn trùng

Có 1 sản phẩm.
Máy đuổi côn trùng

Máy đuổi muỗi, chuột, gián, côn trùng
Máy đuổi muỗi, chuột, gián, côn trùng Pest Reject với công nghệ đến từ Nhật Bản đuổi các loại côn trùng chuột, muỗi, rệp, kiến và một số loài khác mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình, không gây hại cho các con vật nuôi trong nhà.