Máy khử độc Ozone BK.OZONE M04, máy khử độc rau quả