ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM LOẠI 2 BÓNG VÀNG – CÔNG SUẤT 550W