ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM LOẠI 4 BÓNG VÀNG ÂM TRẦN – CÔNG SUẤT 1180W