ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM HEIZEN CHỐNG CHÓI- ĐIỀU KHIỂN TỪ XA HE-ITR